Vad säger våra nuvarande kunder om våra tjänster?

Vi har hjälpt många företag att få en bättre överblick över organisationens kompetensutveckling. Nedan är två exempel på några av våra samarbeten.Swedish Match

Utmaningen

Swedish Match utmaning var att hitta rätt utbildning till rätt pris. När de blev kontaktade av Findcourses PRO var det möjligheten med att få alla utbildningar samlade i en portal som intresserade Jan mest.

De hade även ett behov av att få bättre kontroll över olika utbildningsleverantörerna och utbildning.

Lösningen

Swedish Match har jobbat tillsammans med FindCourses PRO sedan 2012. Findcourses PRO har skapat en skräddarsydd portal för intern och extern utbildning där Swedish Match har samlat alla sina utbildningar.

En fördel med FindCourses PROs lösning som Jan tyckte stack ut ur mängden var att allt var möjligt. Om FindCourses PRO inte hade en färdig lösningen för ett problem, så skapade de lösningen för att möta deras efterfrågan.

En annan lockande faktor i valet av FindCourses PRO var tillgängligheten på statistik och rapporter. Något de inom företaget senare enkelt kunde ta fram och därmed följa upp sina utbildningsköp.

Swedish Match har även integrerat Findcourses PRO med sitt LMS för att möjliggöra återrapportering av data.

Det som gör att FindCourses PRO sticker ut ur mängden är den kontinuerliga dialogen om lösningen och de snabba svarstiderna. Som svar på den sista frågan om Jan skulle rekommendera FindCourses PRO´s anpassade lösningar till andra företag fanns det ingen tvekan.

– Jag skulle definitivt rekommendera Findcourses PRO. Särskilt om ni letar efter en professionell och långvarig samarbetspartner för kompetensutveckling.


-Jan Sagdahl, HR specialist – Swedish Match

Skandia

Utmaningen

Skandia har använt FindCourses PRO sedan 2011. Huvudanledningen till att Skandia valde Findcourses PRO som samarbetspartner var för att enkelt kunna samla alla externa kurser på en plats men även för att minska urvalet av externa leverantörer. Samtidigt ville man göra det lättare för sina anställda att hitta och boka rätt utbildning för att öka deras kompetens.

Skandia upptäckte även behovet av att effektivisera uppföljningen av utbildningsköp samtidigt som de önskade att få en bättre översikt över vad som faktiskt köps och vad det kostar företaget. Tack vare samarbete med Findcourses PRO får Skandia en samlingsfaktura två gånger i månaden vilket har minskat antalet fakturor som behöver hanteras.

Lösningen

Findcourses PRO skapade en skräddarsydd portal där Skandia kunde samla in alla externa utbildningsleverantörer så att de anställda kunde på ett lättare och smidigare sätt kunna hitta samt boka sina utbildningar.

Via statistikmodulen “Enterprise” kan Skandia få en översikt över alla bokningar och kostnader för varje träning samt den totala kostnaden per månad, kvartal eller år.

Findcourses PRO har även hjälpt Skandia att minska antalet leverantörer i upphandlings- och finanssystemet och antalet fakturor de får varje år.

– Vi är väldigt nöjda med servicen vi har fått och vi känner att samarbetet har fungerat väldigt bra. Vi har regelbundna möten med Findcourses PRO för att upprätthålla dialogen. Detta för att se till att personalutvecklingen på Skandia skall fortsätta i den positiva utvecklingen.


-AnnaMorén,chef för lärande och utveckling på Skandia